Tezgahtakiler
İslamî Finansta Kurumsal Yönetim

Bilal Soysal

Bir İslâmî finans kuruluşunun varlığını sürdürmesi ve büyümesi …

Ekonominin Temel Konuları ve İslam Ekonomisi

Zeyneb Hafsa Orhan

Kavram olarak 1930’larda ortaya çıkan İslam ekon…

Küresel Finans Krizi ve Katılım Bankaları

Malik Sayan

Globalleşme süreci ile birlikte biriken sermaye küresel bir hâ…

İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri

S.M. Hasanuzzaman

Bu çalışma, fert ve toplumun iktisadî hayatı ile ilgili olan…

Adalet: İslamî ve Batılı Perspektifler

Zafar Iqbal

Bu kitap adaletle; denge, uyum ve barışın yeniden tesis ed…

Diziler

Diğer Siteler

@iktisatyayin 📌"İktisat Giriş" dizisinde, iktisatın ana konuları, temel yaklaşımlar, kuramlar ve altenatif yaklaşımların yer aldı… https://t.co/3rwINIYuEr

  • 07-05-2021