Tezgahtakiler
Piyasa Hükümleri

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ bin Ömer el-Kinânî el-Endülüsî

Yazar Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Ömer el-Kinânî (289/902) Ağle…

Piyasayı Fiyatlandırmak

Ahmed b. Said el-Müceyledî

Fiyatlandırma ve çarşı pazarın düzeni meselesi, bir iktis…

Müslümanın Para Yönetimi

Melih Turan

Finansal hizmetlerin çeşitlenmesiyle birlikte finansal o…

Körfez Bölgesinin Politik Ekonomisi ve Emek Piyasası

Abdullah Sayın Birkan Kemal Ertan Erhan Akkaş Hazal Muslu-El Berni İsmail Akdoğan Sinem Cengiz Süleyman Orhun Altıparmak Tahsin Yamak Betül Doğan-Akkaş Rumeysa Ayverdi Zana Baykal

Bu kitapta, Irak, İran, Yemen ve Körfez İşbirliği Konseyi üyes…

İslam İktisadında Selem: Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle

Arif Ersoy Hakan Aslan Ayhan Yatmaz Muhammed Emin Durmuş Mücahit Özdemir İsmail Bektaş Salih Ülev Mervan Selçuk

Bu kitapta selem konusu; tarihî, iktisadi, fıkhi ve güncel yö…

Diziler

Diğer Siteler