İslami Finans ve Sigorta

Dizi Editörü: Zeyneb Hafsa Orhan
İktisat Yayınları altındaki İslami Finans ve Sigorta serisi kapsamında İslami finansın çeşitli alanlarına (İslami sigortacılık, İslami sermaye piyasaları, İslami endeksler, vb.) ve İslami finansın en öne çıkan öğesi durumundaki İslami bankacılığa dair eserlere yer verilecektir. İlaveten, bugünkü hakim finansal yaklaşımın eleştirisine odaklanan, heterodoks olarak adlandırılabilecek alanlardaki yayınlar da bu seri altında yer alacaktır. Söz konusu eserler özgün telif eserler, çeviri eserler ve editöryel eserler olmak üzere belli başlı gruplar halinde basılacaktır. Bu sayede İslami finans ve bankacılığa dair hem akademi hem de toplumun genel kesimleri için Türkiye’de nitelikli bir yayın oluşumuna katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.