İktisat ve Hukuk

Dizi Editörü: Batuhan Buğra Akartepe
İslam iktisadı ve finansı alanı iktisat biliminin inceleme alanı olduğu kadar hukuk disiplinini de yakından ilgilendirmektedir. Gerçekleştirilecek işlemlerin ve kurulacak sözleşmelerin hukuk kurallarına uygunluğu hem dünyevi hem de uhrevi hükümler açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda İktisat Yayınları çatısı altında oluşturulan bu seride İslam iktisadı ve finansı alanının hukuk perspektifinden incelenmesi hedeflenmektedir. Seri kapsamında bankacılık, sigortacılık ve diğer banka dışı finans sektörü ile sermaye piyasaları kapsamında gerçekleştirilen çağdaş işlemleri Türk hukuku veya İslam hukuku açısından ele alan çalışmalara yer verilecektir. Ayrıca İslam tarihinin muhtelif dönemlerinde farklı bölgelerde hayata geçirilmiş olan iktisadi uygulamaları hukuk perspektifinden inceleyen telif ve tercüme eserler de seriye dahil edilecektir.