• Abdul Azim Islahi
  +

  Abdul Azim Islahi

   

  Abdul Azim Islahi, Cidde Kral Abdulazîz Üniversitesi İslam Ekonomisi Enstitüsü’nde profesördür. Doktorasını Aligarh İslam Üniversitesi’nde “İbn Teymiye’nin Ekonomik Kavramları” üzerine yaptı (Leicester, İn- …

  Detaylı Bilgi
 • Abdul Ghafar Ismail
  +

  Abdul Ghafar Ismail

   

  Malezya Kebangsaan Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bankacılık ve finansal ekonomi profesörüdür. Doktora derecesini Southampton Üniversitesi’nden almıştır. Hâlihazırda IRTI-İKB Araştırma Daire Başkanı, Hadhari İsl…

  Detaylı Bilgi
 • Abdul Karim Bangura
  +

  Abdul Karim Bangura

   

  Abdul Karim Bangura, Howard Üniversitesi’nde Araştırma Yöntemleri ve Siyaset Bilimi Profesörüdür. Ayrıca Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde Küresel Barış Merkezi’nde İbrahimi Bağlantılar ve Barış Çalışmaları hakk…

  Detaylı Bilgi
 • Abdulazeem Abozaid
  +

  Abdulazeem Abozaid

   

  Abozaid, 2001 yılında Şam Üniversitesinde İslam Hukuku ve İlkeleri (İs- lam Hukukunda Mali İşlemler) konusunda doktorasını tamamlamıştır. Temel araştırma konuları; İslam iktisadı, İslam bankası ve finansı, İslam hukuk…

  Detaylı Bilgi
 • Abdulkader Thomas
  +

  Abdulkader Thomas

   

  Uluslararası finans kurumlarına İslamî finans ürünleri ve çözümleri sunan SHAPE Finans Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Aynı zaman- da http://www.ajif.org/ İslamî finans araştırma sitesini yürütmektedir. Ulusla…

  Detaylı Bilgi
 • Abdulkadir Macit
  +

  Abdulkadir Macit

   

  Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi’nde tamamladı. İslam Tarihi ve Sanatları bölümündeki yüksek lisansını “Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı’nda XIX. Yüzyıl O…

  Detaylı Bilgi
 • Abdulkadir Şenkal
  +

  Abdulkadir Şenkal

   

   

  Detaylı Bilgi
 • Abdullah Durmuş
  +

  Abdullah Durmuş

   

  Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapan Durmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Hâlen İst…

  Detaylı Bilgi