Girişim Sermayesi: İslam Ekonomisi Açısından Bir İnceleme

Yaratıcı ve yeni fikirlere sahip kişiler tarih boyunca olagelmiştir. Bu fikirler, süregelen iktisadi alışkanlıkların dışında alternatif modeller geliştirilmesine yol açarak yeniliklere kapı aralamıştır. Günümüzde, özellikle teknoloji alanında birçok yenilik bu tür fikirlerin olgunlaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yeni fikirlere sahip bireylerin ve firmaların fon ihtiyacını karşılamak amacıyla söz konusu girişimlere ortak olmayı ifade eden girişim/risk sermayesi bu yönüyle önemli bir finansal enstrümandır. Bir tarafın riski üstlenerek sermayesini, diğer tarafın yaratıcı düşüncesini ortaya koyarak uzun vadede getiri elde etmeyi hedeflemeleri bu ortaklığın önemli bir özelliğidir. Bu açıdan girişim sermayesi, klasik finansman modellerinden farklı alternatif bir modeldir.
Girişim sermayesinin kâr-zarar temelli ortaklık yapısı, İslam iktisadının gerçekleştirmek istediği amaçlara uygun bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle başta katılım bankaları olmak üzere kamu kurumlarının ve özel kurumların, üniversitelerin, şirketlerin başvurabileceği önemli bir yatırım aracıdır.
Elinizdeki bu kitap; girişim/risk sermayesinin tarihini, mevcut durumunu, hukuki yapısını, iktisadi imkânlarını, vergi ve muhasebe boyutlarını incelemektedir. Bu açıdan gerek teorik açıdan gerek uygulama açısından ihmal edilmiş bu konuda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

 • ISBN: 978-625-7015-86-8
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 168
 • Yayın No: 88
 • Dizi No: 12
 • Ebat: 13.5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Ekim 2021
 • Hakan Ertürk
  +

  Hakan Ertürk

   

  2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Illinois MBA (Finans) programını başarıyla tamamladı. 2018 …

  Detaylı Bilgi
 • Ceyda Kükrer Mutlu
  +

  Ceyda Kükrer Mutlu

   

  Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümünü 2002 yılında bitirdi. 2002-2008 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mali Hukuk anabilim dalında lisansüstü eğitimin tamamladı. Uzmanlık tez konu…

  Detaylı Bilgi
 • Emre Selçuk Sarı
  +

  Emre Selçuk Sarı

   

  2006 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu ve aynı yılın aralık ayında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yazar, 2009 yı…

  Detaylı Bilgi
 • Hamdi Döndüren
  +

  Hamdi Döndüren

   

  İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Balıkesir merkez vaizliği ve Çanakkale Bozcaada müftülüğü görevlerinde bulundu. 1975’de İslam Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi o…

  Detaylı Bilgi
 • Ali Togay
  +

  Ali Togay

   

  1996 yılında ÖDTÜ İstatistik Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Uzman Yetiştirme Programını kazandı. 1997 yılında Finansal Analiz ve İstihbarat Uzmanı olarak Ziraat Bankasında göreve ba…

  Detaylı Bilgi
 • Murat Çizakça
  +

  Murat Çizakça

   

  Ekonomi alanındaki lisans derecesini 1968 yılında Leicester Üniversitesi’nden, Birleşik Krallık ve ekonomi ve ekonomi tarihi üzerine olan yüksek lisans ile doktora derecelerini de 1978 yılında Pennsylvani…

  Detaylı Bilgi
 • Mustafa Halil Çonkar
  +

  Mustafa Halil Çonkar

   

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. 2007’de aynı fakültenin Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2008 yılında “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının …

  Detaylı Bilgi