Osmanlı Vakıf Hukukunda Mukâtaa

Mukâtaa kavramı, Osmanlı mali hukukunda olduğu gibi vakıf hukukunda da farklı hukuki sonuçlar doğuran uygulamaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise esas olarak vakıf arsanın, üzerine karâr hakkı ve mülkiyeti şahsına ait olmak kaydıyla bina yapmak veya ağaç dikmek isteyen kimseye kiralanması anlamındaki mukâtaa uygulamasına odaklanılmıştır. Mukâtaa uygulamasının temelleri, Osmanlı’dan öncesine dayanmakta olup Osmanlılar tevarüs ettikleri bu uygulamayı birtakım düzenlemelerle daha da geliştirmiş ve yüzyıllar boyunca kullanmışlardır. Ancak mukâtaa uygulamasının zamanla vakıfların istismarına sebebiyet verdiğini gören Osmanlı hukukçuları, bu uygulamada ısrar etmemiş bilakis vakıflar için daha avantajlı olan icâreteyn uygulamasını geliştirmişlerdir. Bu da mukâtaanın icâreteyn uygulamasına zemin hazırladığını göstermektedir.

Bu kitapta mukâtaa akdinin; 16. ve 17. yüzyıllardaki tarihi serancamı, mahiyeti, farklı uygulamaları, şartları, hukuki prensipleri ve taraflara sağladığı haklar özellikle fetva mecmuaları ve şer‘iyye sicillerinden hareketle ortaya konmaya çalışılmıştır.

 • ISBN: 978-625-7015-78-3
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 320
 • Yayın No: 83
 • Dizi No: 12
 • Ebat: 13.5 x 21
 • Muhammed Emin Durmuş
  +

  Muhammed Emin Durmuş

   

  İlk ve orta öğrenimini İstanbul/Üsküdar’da tamamladı. 2009 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2014 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılı Şubat ayında Sakarya Üniv…

  Detaylı Bilgi