İslam Ülkeleri Ekonomisi

Dizi Editörü: Erhan Akkaş
Dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak İslam ülkelerinin ekonomik ve mali yapılarındaki değişimlerin incelenmesi bu ülkelerin kalkınması açısından oldukça önemlidir. Özellikle bu ülkelerin politik ekonomi arka planının tartışılması ve sonrasında dünya ekonomisindeki yerlerinin belirlenmesi bu ülkelere bir gelecek projeksiyonu çizmede yardımcı olacaktır. Buradan yola çıkarak, bu serinin amacı, İslam ülkelerinin ve Müslüman toplumların ekonomi, politik ekonomi, kalkınma, eğitim, finans, bankacılık, yatırım, ticari ilişkiler ve yönetişim gibi konularını teorik ve ampirik olarak incelemektir. Bu tür çalışmaları içermesiyle birlikte tek bir ülkenin incelenmesinin yanında bölgesel ve ülke karşılaştırmalarını içeren telif, çeviri ve derleme eserler bu serinin kapsamı içerisine girmektedir.