İslam İktisadını Yeniden Düşünmek

İslam iktisadı adı altında yapılan çalışmaların geldiği nokta sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde temelinden uzaklaşmış bir şekilde gerçekleşmektedir. 1970’li yıllardan bugüne kadar uzanan İslam iktisadı çalışmaları, gün geçtikçe mevcut iktisadi sisteme eklemlenmiş ve sadece finansal işlemlerden ibaret kalarak büyük bir ölçüde sınırlandırılmıştır. Oysa “İslam iktisadı” kavramsallaştırılması, esasında alternatif bir iktisadi sistemi çağrıştırması gereken bir terim olmayı hak etmektedir. Ancak reel ekonomik hayat içerisinde uygulanan finansal ve ticari işlemler nihayetinde layık olduğu konumdan gün geçtikçe uzaklaşmakta ve İslamî finans araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iktisadi teoriye sağlanabilecek katkıları da göz ardı edilmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen, Müslüman iktisatçılar farklı kavramsallaştırmalarla bu konu hakkında değerli çalışmalarını sürdürmektedir.
Kitap, İslam iktisadı tartışmalarının tarihsel seyrini ve kavram dünyamızdaki güncel etkilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak maksadıyla düzenlenen “İslam İktisadı Atölyesi I: Temel Kavramlar ve Fikirler” atölyesinde tartışmaya açılan tebliğlerden oluşmaktadır. Farklı yazarların kavramsal, fikri ve metodolojik açılardan İslam iktisadı tartışmalarını çok boyutlu olarak ele aldıkları bu kitap, geleneksel düşünce mirasımız ile birlikte günümüz toplumsal-ekonomik meselelerine sağlam bir temel kurabilmek amacıyla bir araya getirilmiştir. Kitabın İslam iktisadı çalışmalarına esaslı bir zemin teşkil edecek bir başvuru kitabı olması hedeflenmektedir.

 • ISBN: 978-605-67010-0-9
 • Baskı: 2. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 328
 • Yayın No: 1
 • Dizi No: 1
 • Ebat: 13.5 x 21 cm
 • Çıkış Tarihi: Nisan 2017
 • Abdulazeem Abozaid
  +

  Abdulazeem Abozaid

   

  Abozaid, 2001 yılında Şam Üniversitesinde İslam Hukuku ve İlkeleri (İs- lam Hukukunda Mali İşlemler) konusunda doktorasını tamamlamıştır. Temel araştırma konuları; İslam iktisadı, İslam bankası ve finansı, İslam hukuk…

  Detaylı Bilgi
 • Zakaria bin Bahari
  +

  Zakaria bin Bahari

   

  Malezya Ulusal Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisansını ve dok- torasını tamamlayan Bahari, şu anda Universiti Sains Malaysia’da İslam Kalkınma Yönetimi Ekonomi Bölümü ve Merkezinde öğretim görevlisi- dir. İ…

  Detaylı Bilgi
 • Masudul Alam Choudhury
  +

  Masudul Alam Choudhury

   

  1977 yılında Toronto Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Chou- dhury Umman’da bulunan Sultan Qaboos Üniversitesinde iktisat ve fi- nans profesörlüğü yapmaktadır. Alanda pek çok yayını bulundan Chou- dhury’nin…

  Detaylı Bilgi
 • Taha Eğri
  +

  Taha Eğri

   

  Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesinde İktisat Politikası alanında “2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli …

  Detaylı Bilgi
 • Abul Hassan
  +

  Abul Hassan

   

  Abul Hasan; İngiltere’de Gloucestershire Üniversitesi Markfield Yüksek öğretim Enstitüsü, ekonomi ve finans bölümlerinde öğretim görevlisidir. Daha önce de 2005-2006 yıllarında Brunei Darussalam Üniversitesinde …

  Detaylı Bilgi
 • Fahm Khan
  +

  Fahm Khan

   

  Khan Boston Üniversitesi iktisat alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladıktan sonra 1988’den itibaren İslam Araştırma ve Eğitim Ensti- tüsünde (IRTI) İslam ekonomisi, ekonomik işbirliği ve kalkınma bölümü gi…

  Detaylı Bilgi
 • Lubna Sarwath
  +

  Lubna Sarwath

   

  “Kurumsal Politik Ekonomi - İslam ve Batı: Umman Sultanlığı Üzerine Bir Vaka Çalışması ile Metodolojisi” konusu üzerine doktorasını tamam- layan Sarwath, Endonezya’da bulunan Trisakti Üniversitesinde ziyaretçi öğretim ü…

  Detaylı Bilgi
 • Necmettin Kızılkaya
  +

  Necmettin Kızılkaya

  Baş Editör

  Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001’de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimle…

  Detaylı Bilgi
 • Şennur Özdemir
  +

  Şennur Özdemir

   

  Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamla-…

  Detaylı Bilgi
 • Muhammad Syukri Salleh
  +

  Muhammad Syukri Salleh

   

  Salleh, 1980’de East Anglia Üniversitesinde iktisat lisansını tamamladık- tan sonra yine aynı üniversitede “Kırsal Kalkınma” alanında yüksek lisan- sını tamamlamıştır. University of D. Phil’de İslam Tabanlı Kalkınma üze- r…

  Detaylı Bilgi
 • Amir Wahbalbari
  +

  Amir Wahbalbari

   

  Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansını ta- mamlayan Wahbalbari, Malezya Bilim Üniversitesinde davranışsal eko- nomi üzerine doktora derecesini aldı. Misafir öğretim görevlisi ol…

  Detaylı Bilgi
 • Asad Zaman
  +

  Asad Zaman

   

  1978 yılında iktisat doktorasını tamamlayan Zaman, ABD’de Pennsylva- nia Devlet Üniversitesi, California Teknoloji Enstitüsü, Columbia Üni- versitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi gibi saygın üniversitel…

  Detaylı Bilgi