• İslam İktisadında Para

İslam İktisadında Para

Modern para sistemi, yol açtığı eşitsizlikleri düşündüğümüzde, İslam iktisadının temel tartışma konularından birisi olmaktadır. Paranın tarihsel gelişimine bakıldığında; mal paradan, fiat (kağıt) paraya geçiş şeklinde bir dönüşüm görmekteyiz. Çağdaş ekonomilerde var olan sorunların önemli bir kısmı, fiat para varlığına bağlanmaktadır. Ancak paranın evrimi halen devam etmekte ve bugün “sanal paraların” ortaya çıkışına şahitlik ediyoruz.
Müslüman ülkelerin sahip oldukları iktisadi zenginlerin nasıl korunacağı, ulusal para sistemlerinin bağımsızlığı ve uluslararası rekabetçiliğin güçlendirilmesi, faizsiz bir para politikasına geçiş, fiyat istikrarının korunması, ekonomik büyümenin sağlanması, tam istihdam ile ekonomik refahın artırılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi amaçlara uygun bir para politikası arayışı İslam iktisadı çalışmalarının gündeminde yer almaktadır. Elinizde tuttuğunuz bu kitap; İslam iktisadı tarihinde para, günümüz merkez bankalarında İslam’a uygun para politikaları ve sanal paraların İslami bakış açısından incelenmesi gibi kapsamlı bir konu yelpazesi içermektedir.

  • ISBN: 978-625-7015-06-6
  • Baskı: 1. Baskı
  • Sayfa Sayısı: 368
  • Yayın No: 47
  • Dizi No: 7
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Çıkış Tarihi: Haziran, 2020