• Azalan Ortaklık: İslam İktisadı Açısından Bir Değerlendirme

Azalan Ortaklık: İslam İktisadı Açısından Bir Değerlendirme

Azalan müşâreke (ortaklık), kâr-zarar prensibince çalışan ve faizsiz bankacılıkta kullanılmak üzere tasarlanmış bir finansman ürünüdür. Ortaklık temelinde kurulan bu akit, bir yandan bireylerin ve müesseselerin finansman ihtiyacını faizsiz bir şekilde karşılamalarına imkân verirken öte yandan elde atıl bulunan sermayeyi işletmeyi sağlamaktadır. Yöntem kuruluş itibariyle müşâreke akdine benzerlik gösterirken bazı yönlerden klasik müşârekeden ayrılmaktadır.
Kendine has birtakım özellikleri bulunan Azalan müşâreke yöntemi, faizsiz bankacılık için arzu edilen şey olan ortaklık anlayışının daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü faizsiz finans dünyası işlemlerin çoğunu modern murâbaha yöntemiyle yapmayı tercih ettiği ve mudârebe-müşâreke prensibinden uzaklaştığı için çokça eleştiri almaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, ortaklık üzerine inşa edilen azalan müşâreke yönteminin tarihi, türleri, kullanım alanları, diğer finansman yöntemlerinden farkı, içerdiği fıkhi problemler gibi meseleleri konu çerçevesinde oluşan literatürden hareketle ele alıp sunmaktır.
Çalışmanın konusu olan Azalan müşârekenin bir faizsiz finansman tekniği olarak ticaret, araç-gereç, konut edinimi gibi konularda faiz hassasiyeti olan bireyler için -gerekli vergi, altyapı ve kanuni düzenlemelerin hazırlanması hâlinde- faizsiz bir enstrüman olma özelliği böyle bir çalışmayı önemli kılmakta ve eserin bu alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öte yandan yöntemin, günümüzde ivme kazanmış olan ve Elbirliği prensibine dayalı sistem için de özellikle konut finansmanı açısından alternatif bir teknik olma özelliği taşıdığı söylenebilir.

 • ISBN: 978-625-7015-82-0
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 179
 • Yayın No: 86
 • Dizi No: 12
 • Ebat: 13.5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Haziran 2021
 • Yunus Akyüz
  +

  Yunus Akyüz

   

  1990 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Dereköy İlköğretim Okulunda tamamladı. Zonguldak Anadolu İmam Lisesinden mezun olduktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazand…

  Detaylı Bilgi