• Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif

Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif

İslam iktisadının temel kurum ve meselelerinin ele alındığı kitaplardan oluşan Cep Kitapları dizisinin üçüncü kitabı olan bu eserde, sosyal refah konusu teorik bir derinlikten ziyade her seviyeden insanın kolaylıkla anlayacağı bir içerikte anlatılmaya çalışılmıştır. İnsanoğlu yeryüzünde dolaşmaya başladığından beri hayatını kolaylaştırmaya çalışmış, bu anlamda refaha ermek temel gayesi olmuştur. Fakat refah konusunda tek bir yaklaşım bulunmamaktadır, kitap bu anlamda hâlihazırda var olan yaklaşımları İslam iktisadı perspektifinden bir incelemeye tabi tutmaktadır.


Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümü, refah kavramına ve teorilerine ayrılmıştır. Burada öncelikle refahın ne olduğuna değinilmektedir. Bu yapılırken, bireysel, iktisadi ve sosyal yönleri üzerinden refah irdelenmektedir, zira refah bireyin kendisinden ayrı değildir, kişilerin iktisadi ve sosyal yönleri bulunmaktadır. Kitabın ikinci bölümü, refah devleti ile ilgilidir. Refah kavramı ve teorileri, modern dönemde Batı tahakkümü içinde “refah devleti” gibi uygulama alanı bulabilmiştir. Bu nedenle kitabın bu bölümünde, öncelikle refah devletinin mahiyeti, daha sonra da refah devleti sınıflandırmaları üzerinden refah devleti modellerindeki uygulamalara yer verilmektedir. Kitabın üçüncü ve son bölümü, İslam’da refaha ayrılmıştır. Burada, refahın Batı kavramsal ve teorik yönünü İslam geleneği üzerinden ele almak yerine, bizzat İslam (refah) geleneğini olduğu gibi ortaya koymak ve yer yer Batı refah anlayışından ve uygulamalarından farklılıklarına temas etmek şeklinde bir yol izlenmiştir. Bu çerçevede öncelikle İslam’da refah anlayışını anlamak için gerekli olan temel zeminler sunulmaktadır.


Kitap akıcı ve sade dili ile sosyal refah konusuna ilgi gösteren her kesimden insanın rahatlıkla okuyup, konu ile ilgili temel tartışmalara vakıf olacağı bir eser olması bakımından benzer çalışmalardan ayrılmaktadır.
 • ISBN: 978-625-7015-32-5
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 122
 • Yayın No: 62
 • Dizi No: 3
 • Ebat: 13x23
 • Çıkış Tarihi: Ekim 2020
 • Faruk Taşçı
  +

  Faruk Taşçı

   

  1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri B…

  Detaylı Bilgi