• İslam İktisadına Giriş

İslam İktisadına Giriş

İslam iktisadı alanında öncü çalışmaları ile bilinen Karadâğî’nin çalışması bu kitap, sünnet, makâsıdu’ş-şeri’a ve fıkıh mirası ışığında modern ekonomiyle mukayeseli olarak temellendirilmiş bir çalışma iddiası taşımaktadır. Karadâğî, İslâm hukuku ve iktisat öğrencilerinin, İslâmî bir bakış açısı ile ekonomi dünyasında tartışılan önemli konular hakkında fikir sahibi olmaları gerektiği belirtmektedir. Bu eser, bu ihtiyaca yönelik bir girişimin sonucudur.
Kitap, iktisatta yer alan en önemli kavramları tanımladıktan sonra, İslâm iktisadının araştırma yöntemini, İslâm’da iktisat ilmi, iktisat teorisi ve iktisat felsefesi gibi temel konuları incelemektedir. Bunun yanında, küresel ekonomik krizler, bilim, sistem ve teori olarak İslâm iktisadının temellendirilmesi; İslâm iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştırılma yöntemi; İslâm iktisadında büyüme ve onu destekleyen temel faktörler gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Modern iktisat çalışan öğrenciler için giriş niteliğinde olan bu kitap, İslâm iktisadı hakkında detaylı ve temellendirici bilgiler vermektedir.

 • ISBN: 978-605-81250-0-1
 • Baskı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 536
 • Yayın No: 21
 • Dizi No: 4
 • Ebat: 19.5 x 25
 • Çıkış Tarihi: Eylül 2018
 • Orijinal Adı: el-Medhal ile'l-iktisadi'l-İslami
 • Ali Muhyiddin Karadâğî
  +

  Ali Muhyiddin Karadâğî

   

  Karadâğî, 1949 yılında Irak’ın Süleymaniye kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini âlim olan amcası Necmeddin Karadâğî’den aldıktan sonra Bağdat’a gidip önde gelen pek çok âlimden ders almıştır. Bağdat’ta Kü…

  Detaylı Bilgi