• İslam İktisadı Çalışmaları

İslam İktisadı Çalışmaları

Eksiksiz bir yaşam şekli olarak İslam'ın değer ve ilkeleri ile laiklik temelli sosyal gerçeklik arasındaki ayrım bugünkü Müslüman dünyasına nüfuz eden gerginliğin temelinde yatmaktadır. Bu nedenle İslam'ın orijinal kaynaklarından -Kur'an ve sünnet- ve Müslüman halkın tarihî tecrübelerinden yararlanarak İslam'ın gerçek anlamı ve mesajını keşfetmek için yeni bir arayış vardır. İslam'ın uygunluğunu değerlendirmek ve bu bilinci sosyoekonomik gerçekliğe dönüştürmenin yol ve araçlarını bulmak için kişisel ve toplumsal yaşamın -edebi, eğitimsel, politik, sosyokültürel, ekonomik ve teknolojik- hemen hemen her alanında çaba gösterilmektedir. Gelişmekte olan bir sosyal bilim olarak İslam iktisadı, Müslüman iktisatçılar ve ulemadan böyle bir yaratıcı cevap niteliğindedir.
İslam İktisadı Çalışmaları, İslam iktisadının titiz bir akademik disiplin olarak tanıtımı ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Birinci Uluslararası islam Ekonomisi Konferansı'nda sunulan bazı makaleleri içermektedir. Müslüman iktisatçılar tarafından İslam iktisadının temel kavramalarını açıklamak ve çağdaş dünyada bunları uygulamanın yollarını bulmaya yönelik tartışmalar yürütülmüştür. Elinizdeki çalışma, bu tartışmaların bir neticesi olarak İslam iktisadı kavramı ve metodolojisi; İslam iktisadında üretim ve tüketim ile birlikte devletin rolü; şeriat çerçevesinde sigorta, faizsiz bankacılık, zekât ve maliye politikası; son olarak da Müslüman ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği konularını içeren makalelerden oluşmaktadır.

  • ISBN: 978-605-81250-6-3
  • Baskı: 1. Baskı
  • Sayfa Sayısı: 440
  • Yayın No: 23
  • Dizi No: 5
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Çıkış Tarihi: Ocak 2019
  • Orijinal Adı: Studies in Islamic Economics
  • Orijinal Yayınevi: The Islamic Foundation