• Büyüme ve Kalkınma Temelinde İslam İktisadının Fayda Risalesi

Büyüme ve Kalkınma Temelinde İslam İktisadının Fayda Risalesi

Büyüme kapitalist model içerisinde hayatın her alanında karşımıza çıkan en temel olgudur. Çünkü arz üzerine kurulu model sürdürülebilirliğini büyümeye endekslemiştir. Sistemin kapitalist kodlarını yaymak ve yaşatmak için toplumlar da büyüme motivasyonu ile üstelik dönemine göre rasyonel veya irrasyonel kodlarla örgütlenir. Fakat kitlelerin ve toplumların peşinden sürüklendikleri bu ideal, ucuz bir kurgu ve yanılsamadır. Çünkü kapitalizm, esirgeme modelidir. Büyüme ancak ve sadece kapitalistin büyümesidir ve nimetleri diğerlerinden esirgenir.
Fayda risalesi, fayda teorisini İslam iktisadı perspektifinden somut (maddi) ve soyut (manevi) yönleriyle yeniden ele almaktadır. Yazar; üretim-tüketim bölünmezliği temelinde, kapitalizmin üretilen gelirin bölüşümü problemine gayret ilkesiyle çözüm teklif etmektedir. Eser, Hâce Yûsuf b. Eyyûb el-Hemedânî’nin Rütbetu’l Hayat teorisi üzerine yerleştirdiği tahayyül ile kapitalizmin göz ardı ettiği fayda boyutlarının iktisadi yapısını matematik ilişkileriyle açıklamaktadır. Eserde fayda teorisini besleyen felsefi arka plan tartışılırken, fıtratın ortak kümesinin detayları incelenmiştir. Aynı zamanda finansal aracılık paradigması sorgulanırken İslam iktisat kurumlarının kolektif rolü üzerine tespitlere yer verilmiştir.

 • ISBN: 978-625-7015-11-0
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 88
 • Yayın No: 49
 • Dizi No: 2
 • Ebat: 13,5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Eylül, 2020
 • Yusuf Dinç
  +

  Yusuf Dinç

   

  Doç. Dr. Yusuf Dinç, 2007 yılında AlbarakaTürk Katılım Bankası’nda katılım bankacılığı kariyerine başlamıştır. 2015 yılında Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesine araştırmacı olarak katılmış, 2016-2017 yılları arasında Trakya Ünive…

  Detaylı Bilgi