• Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketi Örneği

Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketi Örneği

İnsanoğlu girişmiş olduğu ticari ilişkilerde satın aldığı ürünlerin bedelini peşin olarak ödeyebildiği gibi borçlanma yoluyla vadeli olarak da ödeyebilmektedir. Günümüzde ticari ilişkilerin çoğunluğunun borçlanma yöntemiyle yapılması ve söz konusu borçların vadesinin uzun olması, alacaklı konumundaki kişi ya da kurumların nakit sorunu yaşamasına sebep olmaktadır. Alacaklı olan taraf nakit ihtiyacını gidermek ve borçluların ödeme güçlüğü yaşaması sebebiyle maruz kaldığı zararı en iyi şekilde bertaraf etmek için borçludan tahsil edilmesini beklemeksizin söz konusu alacakları satmaktadır. Kitap, güncel ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren bir mesele olması sebebiyle, yaygın hale gelmiş bu uygulamanın İslam hukuku açısından değerlendirmektedir.
Ticari hayatın peşin ödemelere dayalı olmaktan çıkıp büyük oranda borçlanma suretiyle yürütülmesinin sonucu olarak ekonomilerdeki borç miktarları artış göstermiştir. Ekonomik krizlerin ve diğer faktörlerin etkisiyle borçların geri ödenmesi konusunda sıkıntılar yaşanmış ve alacaklı tarafın zararı gündeme gelmiştir. Söz konusu bu zararı ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Bu bağlamda faaliyet gösteren kurumlardan biri de alacağın temliki uygulamalarıyla ön plana çıkan varlık yönetim şirketleridir. Varlık yönetim şirketlerinin icra ettiği alacağın temliki uygulamalarını konu edinen bu kitabın amacı, alacağın temliki konusundan ortaya konulan İslam hukuku ilkelerinin ve hükümlerin tespit edilmesi, uygulama alanında varlık yönetim şirketi faaliyetlerinin analiz edilmesi ve nihayet mevcut uygulamanın İslam hukuku ilkelerine göre değerlendirilmesidir.
Kitapta Hanefî mezhebinin görüşleri esas alınmakla birlikte alacak satımı işlemleriyle ilgili ortaya konulan görüşlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için Şâfiî, Hanbelî, Mâlikî ve Zâhirî mezheplerine ait kaynaklar da incelenmiştir.

  • ISBN: 978-625-7015-14-1
  • Baskı: 1
  • Sayfa Sayısı: 136
  • Yayın No: 52
  • Dizi No: 7
  • Ebat: 13.5 x 21
  • Çıkış Tarihi: Eylül 2020