‘Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet’ Kitap Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

‘Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet’ Kitap Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Sabri Orman’ın kaleme aldığı Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet kitap tanıtım toplantısı 9 Haziran 2018 Cumartesi günü 16:00’da İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Erol Özvar ve Lütfi Sunar’ın müzakereci olduğu programa Murteza Bedir, Necdet Şensoy, Nihat Erdoğmuş, Ahmet Faruk Aysan, Necmettin Kızılkaya ve alanın ilgilileri katıldı.

Lütfi Sunar’ın takdimi ile başlayan program, Sabri Orman’ın kitabının oluşumu ve yazım sürecindeki deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Orman, Gazâlî’nin farz-ı kifâyeyi insan hayatının düzeni ve devamı bakımından gerekli her türlü iş ve faaliyet olarak tanımladığını belirterek sosyal adaletin de bu bağlamda ele aldığını ve geniş bir yoruma tabi tuttuğunu belirtti. Diğer hususun ise Gazâlî’nin hukukun amaçları teorisi olarak geliştirdiği Makâsidu’ş-Şerîa ve bunu beşerî ihtiyaçlar teorisi diyebileceğimiz diğer bir teoriyle “Mesâlih” yani maslahatlar teorisiyle irtibatlandırmış olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Akabinde Erol Özvar ve Lütfi Sunar kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özvar, Sabri Orman'ın sosyal adaleti tarihselliği ve mekansallığı zihinde tutarak ele almasını, bir düşünce tarihi çalışması olmaktan ziyade entelektüel tarih girişimi olarak değerlendirirdiğini belirtti. Sunar ise İslam düşüncesinin kurucu isimlerinden olan Gazâlî’nin metinlerin yeniden yorumlanması ve üretilebilir kavramsal ve kurumsal yeni teorilerin ortaya çıkmasını önemsediğini belirtti. Kitabın ise adalet mevzusunun sistematik ve derinlikli bir biçimde tartışılıp yeni bakışların ortaya çıkmasına zemin hazırlaması bakımından değerli olduğunu belirtti. Müzakereler sonrasında katılımcılar çalışma hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Program İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver'in, Sabri Orman'a hediye takdimi ile sona erdi. Katılımcılara hediye kitap takdiminin ardından Sabri Orman, kitabını katılımcılar için imzaladı.