İktisat Teorisi ve Metodolojisi

Dizi Editörü: Sinan Ertemel
"İktisat Teorisi ve Metodolojisi" serisi, iktisat biliminin çok yönlü ve zengin dünyasını keşfetmek isteyenler için benzersiz bir kaynak sunmayı amaçlıyor. İktisadi düşüncenin ortodoks ve heterodoks yaklaşımlarını içerecek şekilde, mikro iktisattaki bireysel davranışların ve piyasa mekanizmalarının analizinden makro iktisatın ekonomik trendleri ve politika yapılarını inceleyen teorilerine kadar iktisat biliminin geniş bir yelpazesini içerecektir. Neoklasik iktisadın "homo economicus" gibi temel varsayımlarına alternatif görüşler sunarken, aynı zamanda İslam iktisadının insan davranışı ve iktisadi ilişkiler üzerine sunduğu perspektifler vurgulanacaktır. Bununla birlikte, serimiz yalnızca İslam iktisadı ile sınırlı kalmayıp, dünya genelindeki çeşitli iktisadi düşünce akımlarını, teorilerini, modellerini ve metodolojilerini de içerecektir. Bu seride, mikro iktisat teorileriyle bireylerin ve firmaların karar alma süreçlerine, piyasa yapılarına ve fiyat mekanizmalarına dair detaylı analizleri, makro iktisat teorileriyle ise ulusal gelir, istihdam, enflasyon, büyüme ve eşitsizlik gibi konulara yer verilecektir. İktisat teorisi ve metodolojisi hakkında telif eser, çeviri ve editoryal çalışmalar serimize dahil edilecektir.