• Altın Mübadele İşlemleri: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

Altın Mübadele İşlemleri: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

İnsanlık, tarihte ve günümüzde altını kıymetli bir maden olarak başta para ve ziynet eşyası olmak üzere farklı şekillerde kullanmıştır. Geçmişte altın, güç ve iktidarın sembolü olarak görülmüş, yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Günümüzde de altına verilen değerde herhangi bir değişiklik olmamıştır. İslam ise altının bu değerini olduğu gibi kabul etmiş fakat mübadelesini belli kurallara bağlamıştır. Bu kapsamda klasik fıkıh literatüründe altın mübadelesiyle ilgili hükümler, ribâ yasağının konu edildiği sarf akdiyle açıklanmıştır. Altın Mübadele İşlemleri: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme adıyla elinizde bulunan bu kitap, günümüz tezgâhüstü piyasalarında gerçekleştirilen altın değişimlerini, klasik fıkıh doktrininde beyan edilen kurallar çerçevesinde etraflıca ele almıştır.
Altının bir cevher olarak madenden çıkarıldığı andan itibaren kuyumcu vitrinine gelen süreç içerisinde gerçekleştirilen mübadelelerin tamamının ele alındığı bu çalışma, konuyla ilgili önemli açılımlar sağlamaktadır. Çalışma, altın sektöründe gerçekleştirilen işlemlerin fıkhî hükümünü açıklamakla kalmamış, ilgili işlemleri detaylı şekilde açıklayarak sektörün tanınmasını sağlamıştır. Bu manada kitap, teori ve pratiğin buluştuğu bir çalışma olmuştur.

 • ISBN: 978-625-7015-34-9
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 424
 • Yayın No: 63
 • Dizi No: 3
 • Ebat: 13.5 x 21
 • Çıkış Tarihi: ARALIK 2020
 • Yusuf Erdem Gezgin
  +

  Yusuf Erdem Gezgin

   

  2002-2010 yılları arasında İstanbul ve Konya’da klasik usulde İslami ilimler eğitimi almıştır. 2010 yılında imam hatip lisesinden, 2014 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 20…

  Detaylı Bilgi