Türkiye Ekonomisi

Dizi Editörü: Cengizhan Yıldırım
Türkiye ekonomisinin yapısını anlamak, kalkınma bakımından başarılı ve başarısız dönemlerini analiz etmek, makro iktisadi değişkenlerin yönünü ve bu değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi tahmin etmek, Türkiye ekonomisinde sıkça yaşanan iktisadi krizlerin ve yanlış uygulanan iktisat politikalarının nedenlerini kavramak ve bugünkü ekonomik konuları anlamak için güncel ekonomi bilgisinin yanı sıra belirli bir tarihsel bilgiyi de gerekli kılar. Türkiye ekonomisini daha ileri seviyeye taşımak ve iktisadi konuların daha iyi anlamak için gerekli bilgileri ortaya koyabilmek amacıyla gerek ders kitapları gerek herhangi bir konuyu derinlemesine ele alan akademik düzeyde kitaplar, gerekse hiç iktisat eğitimi almamış veya sadece giriş düzeyinde almış insanlar için kitapların yazılması bu ülkede büyük bir literatür boşluğunu doldurduğu gibi iktisat okur yazarlığına da önemli katkı yapacaktır. Bu amaçla, bu başlık altında Türkiye ekonomisiyle ilgili her türlü telif, çeviri ve editoryal eserlere yer verilecektir.