Hakkımızda

İktisat Yayınları; “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM ile alanda eksikliği hissedilen kaynak ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu.

İktisat Yayınları bünyesinde İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külliyat oluşturulması hedefleniyor. Alanda, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çalışmaları, gerek derleyerek gerekse çeviri faaliyetleriyle yayına hazırlayarak Türkiye’de artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Yeni açılan lisans ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek olan çeviri ve telif eserler, Türkçe literatürdeki birikim için önemli bir katkı sağlayacaktır.