• Piyasa Hükümleri

Piyasa Hükümleri

Yazar Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Ömer el-Kinânî (289/902) Ağlebîler Emirliği döneminde Sûse ve Kayrevan’da yaşamış fıkhın erken dönem Mâlikî bir fakihidir. Hicri üçüncü miladi dokuzuncu yüzyıl Kuzey Afrika pazar piyasasını düzenleyen, yönlendiren ve İslâm Hukukuna uygun hale getirmeye çalışan güçlü bir fakih olarak kendisi bu eserde onlarca problemi çözmüştür. Eserin kaleme alındığı dönemdeki problemlerin hala günümüz ticaret piyasalarında görülmesi, güncel iktisat ve ticaret hukukumuz adına bu eserin önemini göstermektedir. Müellifin tek mezhebe dayalı bir fıkıh anlayışı üzerinden bu eserde ortaya koyduğu yaklaşım ise İslâm hukukçularının dikkatini cezbedecektir. Bu eserin konusunu pazar piyasası, devletin ticarete müdahalesi, ticari aldatmalara ve stokçuluğa İslâm hukuk okullarından Mâlikî mezhebinin yorumları oluşturmaktadır. Yine enflasyonun oluşmasına alınan tedbirler, ölçü birimlerinde standartlaştırma, bilumum alışverişlerdeki hile ve aldatmalara karşı oluşturulan ihtiyati tedbirler bu eserin esas konularını teşkil etmektedir. Bu konuları işlemesiyle eser hisbe literatürüne mensup sayılmaktadır. Hisbe literatürünün günümüze ulaşan ilk eseri olduğu kabul edilen elinizdeki bu eser klasik mezhep fıkhının en eski metinlerinden biridir. Müellifin Kayrevan ve Sûse ulu camilerinde büyük öğrenci halkalarına Mâlikî fıkhının kaynaklarından Muvatta ve Müdevvene’yi okutmuş olması bu eserdeki tecrübesine yansımıştır.

 • ISBN: 978-625-157-04-8
 • Baskı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 100 Sayfa
 • Yayın No: 106
 • Dizi No: 18
 • Ebat: 13,5x21
 • Çıkış Tarihi: 2022
 • Ebû Zekeriyyâ Yahyâ bin Ömer el-Kinânî el-Endülüsî
  +

  Ebû Zekeriyyâ Yahyâ bin Ömer el-Kinânî el-Endülüsî

   

   

  Detaylı Bilgi