• İslam Hukuku Açısından Alacağın Zekâtı

İslam Hukuku Açısından Alacağın Zekâtı

Zekât, İslam dininin en temel ibadetlerinden biridir. Kur’ân’ın birçok ayetinde İslam’ın beş şartından biri olan namazla birlikte zikredilmiştir. Fakat günümüzde bu ibadetin îfâsı ile ilgili çeşitli problemler özellikle bankacılık sisteminin gelişmesi ile birlikte gündeme gelmiştir. Bankacılık ile birlikte bireylerin borçlanma durumlarının gittikçe arttığı görülmektedir. Borçlanma, aynı zamanda kişiyi ya da kurumu alacaklı hale getirmektedir. Borçlanmanın artması, borca konu olan malların çeşitlenmesi, borçların vadesinin uzaması gibi nedenler alacağın zekâtı konusunu tekrar gündeme getirmiştir. Bu bakımdan kitap alacağın zekâtı konusunu gündemine almıştır.
Alacağın zekâtı meselesi İslâm'ın beş temel şartından biri olan zekât ibadeti konusunda Müslümanların karşılaştığı güncel meselelerden biridir. Zekâtın farz olması için gerek zekât mükellefinin gerekse zekât verilecek malın birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu şartlardan biri de mal ile ilgili olup asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olmaktır. Bu mallara sahip kimsenin alacaklı olarak başkalarında malları olması durumunda alacak durumunda olan bu mallar ihtilaf konusu olmuştur. Bu çerçevede konu; etraflıca ele alınmış, özellikle klasik dönem fakihlerinin öne sürdükleri yaklaşımlar değerlendirilmiş ve modern dönemde ortaya çıkan değişiklikler güncel yaklaşımlar doğrultusunda incelenmiştir. Kitap, zekât ahkâmı açısından alacak konusunu inceleyip meseleye fıkhî ve güncel bir çözüm önermesi bakımından bu alandaki boşluğa önemli bir katkı sunmaktadır.

 • ISBN: 978-625-7015-16-5
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 128
 • Yayın No: 54
 • Dizi No: 1
 • Ebat: 13,5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Eylül, 2020
 • Abdurrahman Yıldırım
  +

  Abdurrahman Yıldırım

   

  2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans eğit…

  Detaylı Bilgi