• İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

Kur’an’da ve hadis literatüründe ribâ olarak adlandırılan şey(ler)in yasaklanmış olduğu konusunda Müslümanlar arasında aksi yönde görüşlere pek rastlanmamıştır. Tartışmaların ana eksenini, ribânın tanımı, türleri ve yasağının hikmeti ve kapsamı gibi teorik konuların yanında, günümüzdeki modern finans uygulamalarının bu yasak açısından değerlendirilmesi ve ribâ içermeyen alternatif finansal ürünlerin nasıl geliştirileceği gibi konular oluşturmaktadır.
Elinizdeki bu kitap, günümüz iktisadi problemlerin odağında yer alan ve pek çok sosyal, siyasal ve iktisadi sorunun nedeni olarak gösterilen faiz konusunu odağa almaktadır. Bu bağlamda kitapta, kavramdan uygulamaya faizin birçok açıdan incelendiği makaleler yer almaktadır. Söz konusu metinlere genelden özele baktğımızda, Kur’an-ı Kerim’de ribâ ayetlerinin kademeli nüzulü, faizin eylemsel ve sonuç odaklı tanımlanması önerisi, literatürdeki faiz teorilerinin mukayesesi, literatürde faizle ilintili olarak en sık anılan teori olan paranın zaman değerinin İslamî açıdan değerlendirilmesi, alternatif bir bakış açısıyla faizi bir piyasa aksaklığı olarak açıklayan görüşün ortaya konması, günümüz İslam finansındaki murâbaha ve faiz ilişkisi, kitle fonlamasından hareketle faizsiz yatırım ürünleri geliştirme önerisi gibi konularla ilgilidir.

  • ISBN: 978-605-67900-5-8
  • Baskı: 1
  • Sayfa Sayısı: 353
  • Yayın No: 15
  • Dizi No: 5
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Çıkış Tarihi: Nisan 2018