• İslam İktisadının Güncel Durumu

İslam İktisadının Güncel Durumu

Asad Zaman, İslam iktisadını Müslümanların karşılaştıkları meydan okumalara verilen bir cevap olarak konumlandırmakta ve okuyucuyu İslam iktisadının köklerine doğru tarihsel bir yolculuğa çıkarmaktadır. Zaman’ın çalışmaları özelde ana akım iktisat, genelde ise Batı düşüncesi eleştirisine odaklanmaktadır. Bu çerçevede daha çok Aydınlanma sonrası Batılı düşünürlerin insan ve onun ekonomik aktivitelerine yönelik yaklaşımlarını merkeze alarak ciddi kritikler yöneltilmektedir. Bilhassa günümüz üniversitelerinde okutulan ve piyasada uygulama alanı bulan ana akım iktisadın temel varsayımlarını ve bunların genel geçerliğini sorgulayan Zaman, tıpkı modern İslam iktisadının kurucu isimleri gibi alternatif bir sistem tasavvuruna sahiptir. Dolayısıyla yaptığı diğer çalışmalarda olduğu gibi elinizdeki bu kitapta da benzer eleştiriler mevcuttur.
Zaman, bu çalışmasında, iktisat biliminin durduğu noktaya ve İslam iktisadının ana akım iktisattan ayrıştığı yönlere ışık tutmakta ve okuyucuyu meselenin kökenlerine götürmektedir. Kökenlere doğru yapılan bu yolculuğu, Avrupa sömürgeciliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni sorunların Müslümanları sevk ettiği arayışlar takip etmektedir. Müslümanların kendi gelenekleriyle uyumlu, oradan beslenen çözümler bulma arayışı üzerinde durmaktadır.
Zaman’ın güçlü argümanlar ile ele aldığı konuları sunmadaki ustalığı ve kitaptaki her bölümü ana akım iktisat ile mukayeseli bir şekilde incelemesi, bu çalışmayı ayrıcalıklı kılmaktadır. İncelediği meseleleri derin bir felsefi bakış açısıyla ele alması, kitabın Türkçe literatürde önemli bir boşluğu dolduracağını göstermektedir.

 • ISBN: 978-625-7015-01-1
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 144
 • Yayın No: 42
 • Dizi No: 7
 • Ebat: 13,5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Aralık 2019
 • Orijinal Adı: Islamic Economics: A Survey of the Literature
 • Orijinal Yayınevi: UK: University of Birmingham
 • Asad Zaman
  +

  Asad Zaman

   

  1978 yılında iktisat doktorasını tamamlayan Zaman, ABD’de Pennsylva- nia Devlet Üniversitesi, California Teknoloji Enstitüsü, Columbia Üni- versitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi gibi saygın üniversitel…

  Detaylı Bilgi