• İslam İktisadında Garar

İslam İktisadında Garar

İslam İktisadında Garar; ticari ilişkilerin açıklık ve şeffaflık ilkelerine mugayir oluşu, insanlar arasında anlaşmazlık ve kavgaların meydana gelmesine sebebiyet vermesi nedeniyle yasaklanmıştır. Bu kitap, klasik fıkıh literatüründe tartışılan ve modern iktisadi işlemlerde de karşımıza çıkan Garar yasağını detaylıca incelenmekte ve fıkıh mirasımız ile günümüz iktisadi işleri arasında 'nasıl bir bağ kurulabilir?' sorusuna cevap vermektir.

  • ISBN: 978-625-7015-91-2
  • Sayfa Sayısı: 181
  • Çıkış Tarihi: Kasım 2021