İslam İktisadı ve Emek

Modern iktisat ilmi, kapitalist ekonomik sistemle el ele gelişerek günümüz iktisadi düzeninin şekillenmesini sağlamıştır. Fayda ve maliyetin insanları ve piyasayı yönlendirdiği bu sistemde tüketimin teşvik edilmesi ve kârlılığın artırılması temel amaç hâline dönüşmüştür. Bu süreçte, insan emeği ve emeğin değeri de kazanç ve sosyoekonomik sisteme sunduğu katkı çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Emeğin sadece bir üretim girdisi olarak görülmesi ve teknolojik gelişmelerle ikamesinin sağlanması, değerinin de hızla azalmasına yol açmıştır.
Kitapta, emek konusunda İslam iktisat düşüncesinin teorik düzeyde çalışma ve emeğe atfettiği değer, hâkim iktisadi sistemin yarattığı pratik koşulların sınırlandırmasından kurtulamadığı ve böylece İslam iktisadı ve emek arasındaki ilişkinin temelden ve açık bir şekilde konuşulamadığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca kitapta, kapitalist iktisadi sistemin aksine insanın piyasa zemininde konuşulacak bir meta olmadığı ve insanı salt emeğe indirgemenin İslam’ın temel değerleri ile bağdaşmayacağı vurgulanmıştır.

 • ISBN: 978-605-67010-2-3
 • Baskı: 2. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 328
 • Yayın No: 3
 • Dizi No: 3
 • Ebat: 13.5 x 21 cm
 • Çıkış Tarihi: Nisan 2017
 • Chaib Bounoua
  +

  Chaib Bounoua

   

  Cezayir Tlemcen Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesinde profesör ve üniversitenin kayıt dışı iktisat, kurum geliştirme ve araştırma laboratu- varının direktörüdür. Doktorasını Fransa Amiens Üniversitesinde 1992…

  Detaylı Bilgi
 • Kadir Yıldırım
  +

  Kadir Yıldırım

   

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 2003 yılında lisans öğrenimini tamamladı. Aynı üniversitenin İktisat Teorisi Anabilim Dalında 2006 yılında yüksek lisansını; 2011 yılında ise Çalışma Ekonomisi…

  Detaylı Bilgi
 • Latife Reda
  +

  Latife Reda

   

  2003 yılında Lübnan Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Bunun ar…

  Detaylı Bilgi
 • Mohamed Benbouziane
  +

  Mohamed Benbouziane

   

  Tlemcen Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesinde profesördür. Yüksek lisansını 1989 yılında Sheffield Üniversitesi İktisat Fakültesinde, doktora- sını ise 2003 yılında Tlemcen Üniversitesi Finans Bölümünde tamamla- …

  Detaylı Bilgi
 • Muhammad Iqbal Anjum
  +

  Muhammad Iqbal Anjum

   

  Yüksek lisansını ABD Kansas State Üniversitesinde “İslamî Çerçevede Gelir ve Zenginliğin Eşit Dağıtımı” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Dok- torasını ise “Pakistan’ın Dış Borç Krizinin Ekonomik Etkileri” başlıklı tezi ile Avust…

  Detaylı Bilgi
 • Mustafa Macit
  +

  Mustafa Macit

   

  1999 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Ana- bilim Dalında yüksek lisans (2001) ve doktora yaptı (2009). 2011…

  Detaylı Bilgi
 • Rajai Ray Jureidini
  +

  Rajai Ray Jureidini

   

  Doktorasını 1986 yılında Güney Avusturalya Flinders Üniversitesi Sos- yoloji Bölümünde tamamlamıştır. Avusturalya’nın farklı üniversitelerinde Sosyoloji Bölümünde görev yaptıktan sonra 1999 yılından itibaren Bey- rut Ameri…

  Detaylı Bilgi
 • Saffet Köse
  +

  Saffet Köse

   

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi rektör yardımcısı ve İslamî İlimler Fakül- tesi dekanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üni- versitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Fıkıh alanında yayınlan…

  Detaylı Bilgi
 • Salman Ahmed Shaikh
  +

  Salman Ahmed Shaikh

   

  Pakistan İş Yönetimi Enstitüsü’nde (IBA) araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca IBA’da iktisat bölümlerinde lisans ve lisansüstü dü- zeyde dersler vermektedir. Ayrıca IBA’da ABD Barış Enstitüsü tarafından des…

  Detaylı Bilgi
 • Siham Matallah
  +

  Siham Matallah

   

  Cezayir Tlemcen Üniversitesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi ve aynı üniversitenin LAREIID İktisat, Kurumlar ve Gelişim Enstitüsünde araştırmacıdır. Çalışma konuları kurumsal iktisat, teorik ve uygulamalı ekonometr…

  Detaylı Bilgi
 • Toseef Azid
  +

  Toseef Azid

   

  Profesyonel kariyerine Pakistan Gallup Pole’da araştırma asistanı olarak başlamıştır. Daha sonra Pakistan’ın Baluchistan Üniversitesi, Uluslararası İslam Üniversitesi, BZ Üniversitesi gibi farklı üniversitelerinde…

  Detaylı Bilgi
 • Yasien Mohamed
  +

  Yasien Mohamed

   

  Western Cape Üniversitesi Arapça bölümünde öğretim görevlisi olan Ya- sien Mohamed’in araştırma alanları Arap dili ve edebiyatı, İslam felsefesi ve dil metodolojisidir. The Teaching of Arabic in South Africa v…

  Detaylı Bilgi
 • Zeyneb Hafsa Orhan
  +

  Zeyneb Hafsa Orhan

   

  Manisa doğumludur. Orta okulu Manisa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra liseyi Açıköğretim Lisesi’nden bitirmiştir. Lisans eğitiminde Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümünden (tam burslu) mezun olan…

  Detaylı Bilgi