İktisat Politikaları

Dizi Editörü: Mustafa Afşin Sancar
Günümüz karma ekonomisinin bel kemiğini oluşturan neo liberal iktisadi düzenin kurucu babaları, insan mutluluğunu en üst seviyeye ulaştırmak için üretimi maksimize etmeyi hedeflemişlerdi. Bu öngörülerden yaklaşık iki asır sonra ise ekonomide genel olarak bu hedefin tutturulduğunu, ancak gelir dağılımı bozukluğu, çevre kirliliği, yok olan biyolojik çeşitlilik ve sürdürülemez kaynak kullanımı gibi sistemin negatif çıktıları sonucunda mutluluğun maksimizasyonu hedefinden oldukça uzaklaşıldığını görmekteyiz. Bu problemlerin fiili sonuçları bir yandan artan oranda hissedilirken, liberal iktisadın içinden ve dışından yükselen sorgulama ve çözüm önerileri de giderek güç kazanmaktadır. İktisat politikaları serisinde bu analiz ve önermeleri içeren; İslam ekonomisi, kalkınma ekonomisi, döngüsel ekonomi ve davranışsal iktisat gibi birçok farklı alandan iktisat politikaları üzerine yapılan yazını İktisat yayınları okurları ile buluşturmayı hedefliyoruz.