İktisat Klasikleri

Dizi Editörü: Faruk Bal
İlk asırlardan itibaren Müslümanlar, hayatın zorunlu bir gereği olarak iktisadi meselelerle uğraşmış ve dönemin koşulları içerisinde ortaya çözüm önerileri koymuşlardır. Bu uğraşının neticesinde Müslümanların iktisadi konulara bakış açılarını yansıtan hatırı sayılır sayıda eser ortaya çıkmıştır. Bu eserler, dönemin sosyal ve iktisadi koşullarını yansıtmakla birlikte, iktisadi konulara İslamın dünya görüşü çerçevesinde bir bakış açısı sunmaktadır. Klasik iktisat eserlerinin tercüme edileceği bu seri ile geçmiş birikimden yararlanmak sureti ile modern iktisadi meselelere yaklaşım tarzı geliştirilmesine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Bu seride kesb, emval, haraç, siyasetname, nasihatname gibi doğrudan ve dolaylı olarak iktisadi konulara yer veren klasik eserlerin tercümelerinin yapılarak bu alana ilgi duyan okuyucuya ulaştırılması hedeflenmektedir.