İslam İktisadında Sosyal Adalet

Gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığı, yoksulluğun dünya çapında bir problem olduğu, gayri insani çalışma koşulları, yetersiz maaşlar ve sosyal güvencesizlik ile malul bir emek piyasasının varlığını koruduğu bugünün hâkim iktisadi düzeninde, çoğu devletin bu talepleri karşılayacak düzeyde politikalar üretememesi dikkat çekici bir husustur. Kapitalist politikaların sosyal adaleti sağlamaktan uzak, bilakis eşitsizliği her daim derinleştiren ve iktisadi ve sosyal refahın geniş kitlelere ulaşmasını engelleyen özellikleri birçok Müslüman ilim insanı tarafından yıllardır eleştirilmektedir. Ancak, İslamî ilkeler çerçevesinde şekillenecek bir iktisadi düzenin sosyal adaleti sağlayacağı fikrine dayanan bu eleştirilerin, henüz bütünlüklü alternatifler önerdiklerini söylemek güç görünmektedir.
Elinizdeki kitap bu çabanın bir ürünü olarak, farklı ülkelerden çalışmalar yapan akademisyenlerin sosyal adalet başlığı etrafındaki meseleleri İslam iktisadı perspektifinden ele aldığı yazılardan oluşmaktadır. Kitapta yazarlar, mevcut sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin sebeplerinin gerçekçi ve derinlikli bir şekilde irdelenmesi, İslamî ilkelere dayalı bir sosyal adalet anlayışının teorik zemininin nasıl oluşturulacağı, hangi alternatif mekanizmaları içereceği ve ne gibi somut çözümler üretilebileceği konuları üzerine tartışmalar yürütmektedir. Kitapta ayrıca, güncel iktisadi sistemin eşitsizlik kaynağı hakkındaki teorik tartışmalarla faiz, zekât, vakıf, dayanışma ve sadaka gibi uygulamalı alanlarda model önerileri bir araya getirilerek, İslam iktisadı perspektifinden sosyal adalet mevzusunun kapsamlı ve bütüncül bir biçimde ele alınması sağlandı.

 • ISBN: 978-605-67010-1-6
 • Baskı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 272
 • Yayın No: 4
 • Dizi No: 4
 • Ebat: 13.5 x 21 cm
 • Çıkış Tarihi: Mart 2017
 • Qazi Masood Ahmad
  +

  Qazi Masood Ahmad

   

  2009’dan beri Karaçi İşletme ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (IBA)’nda yönetici olarak görev yapmaktadır. Ahmad’ın aynı zamanda Vergi Danışma Konseyi üyeliği, Pakistan Hükümeti Federal Gelirler Ku- rulu üyeliği, Pakista…

  Detaylı Bilgi
 • Osamah Hussain Al Rawashdeh
  +

  Osamah Hussain Al Rawashdeh

   

  Al-Rawashdeh Qassim Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Lisansını Poona Üniversitesi’nde (1994, Hindistan), yüksek lisansını Baroda Üniversitesi’nde (1996 Hindistan) ve Rajasthan Üniversitesi’nde (2001 Hindistan) do…

  Detaylı Bilgi
 • Toseef Azid
  +

  Toseef Azid

   

  Profesyonel kariyerine Pakistan Gallup Pole’da araştırma asistanı olarak başlamıştır. Daha sonra Pakistan’ın Baluchistan Üniversitesi, Uluslararası İslam Üniversitesi, BZ Üniversitesi gibi farklı üniversitelerinde…

  Detaylı Bilgi
 • Valentino Cattelan
  +

  Valentino Cattelan

   

   

  Detaylı Bilgi
 • Mehmet Tarık Eraslan
  +

  Mehmet Tarık Eraslan

   

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Avrupa Çalışmaları alanında, North Carolina State Universitesind…

  Detaylı Bilgi
 • Khoutem Ben Jedidia
  +

  Khoutem Ben Jedidia

   

  Tunus Sfax Üniversitesi’de lisans eğitimini ekonomi bölümünde bitiren Ben Jedidia Daoud, yüksek lisans ve doktora eğitimini Lumière of Lyon II Üniversitesinde finans ve bankacılık üzerine tamamlamıştır…

  Detaylı Bilgi
 • Ozan Maraşlı
  +

  Ozan Maraşlı

   

  Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2014’te mezun oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (SESRIC) staj yaptı ve Ankara Düşünc…

  Detaylı Bilgi
 • Yulizar D. Sanrego
  +

  Yulizar D. Sanrego

   

  Doktora eğitimini “Sosyal Sermayenin Kredi Geri Ödeme Davranışına Etkisi: İslamî Mikrofinans Enstitüsünde Grup Kredi Modeli (GLM) Uy- gulaması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle State Islamic University Syarif H…

  Detaylı Bilgi
 • Salman Ahmed Shaikh
  +

  Salman Ahmed Shaikh

   

  Pakistan İş Yönetimi Enstitüsü’nde (IBA) araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca IBA’da iktisat bölümlerinde lisans ve lisansüstü dü- zeyde dersler vermektedir. Ayrıca IBA’da ABD Barış Enstitüsü tarafından des…

  Detaylı Bilgi
 • Ömer Faruk Tekdoğan
  +

  Ömer Faruk Tekdoğan

   

  İstanbul Üniversitesi’de İşletme eğitimini tamamlayan Tekdoğan, 2014 yılında North Carolina Devlet Üniversitesinde Ekonomi üzerine doktora eğitimini tamamladı. Hâlihazırda Türkiye Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar…

  Detaylı Bilgi
 • Hüsnü Tekin
  +

  Hüsnü Tekin

   

  Yüksek lisans eğitimini Duke Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Politi- kaları alanında tamamlayan Tekin, doktora derecesini Hacettepe Üniver- sitesi Ekonomi bölümünden aldı. Hâlihazırda Türkiye Hazine Müsteşa…

  Detaylı Bilgi
 • Aimatul Yumna
  +

  Aimatul Yumna

   

  Lisans eğitimini Endonezya Üniversitesi finans yönetimi üzerine tamam- layan Yumna, yüksek lisans derecesini New South Wales Üniversitesinde, doktora eğitimini ise 2014 yılında Avusturalya Deakin Üniversi…

  Detaylı Bilgi