• Doğu'da ve Batı'da Loncalar

Doğu'da ve Batı'da Loncalar

Elinizdeki bu kitap lonca tarihini bütüncül bir bakış açısı ile anlayıp kavrama arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konu incelenirken lonca kurumlarının ilk ortaya çıkışından modern çağa kadar olan dönemdeki ortak özellikleri ve ortaya çıkış nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ticaret tarihi kadar eski olan bu kurumlar aileden devraldıkları vefakâr ruhu, özel ve belirli gayelere dönüştürmüşlerdir.

Sadece ticaret ile alakalı kurumların değil; aynı zamanda diplomatik kurumların, polis teşkilatının, hayır kurumlarının, belediyelerin ve hatta eğitim kurumlarının ilk hali olan loncaların tarihinin izinden giderken uzun mesafeli ticaretin zorluklarını aşmaya, antik dönem medeniyetlerinin dehasına, antik dönemdeki ticaretin yaygınlığına şahit olurken; bir yandan da iklimin ekonomi üzerindeki etkilerini ve Roma’nın yıkılmasına olan etkisine; göçebe toplulukların yerleşik hayata geçerken kendi yönetim sistemlerini ve metotlarını nasıl Batı toplumlarına nakşettiklerine şahit olacaksınız. Ticaret yoluyla sadece mal ve hizmetlerin değil aynı zamanda kültürlerin de taşındığına dair malumat sahibi olacaksınız. Tarihsel bir arka plan olarak Sümer ile Mısır arasındaki uzun mesafeli ticaretten, Orta Asya göçebe kavimlerinden, İpek ve Baharat yolu ticaretinden, inançların yayılma serüvenine ve kültürel geçişkenliğe kadar birçok bilgi bu anlama serüveninde sizi beklemekte…

 • ISBN: 978-625-7015-05-9
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 235
 • Yayın No: 46
 • Dizi No: 8
 • Ebat: 13,5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Mart 2020
 • Miraç Çeven
  +

  Miraç Çeven

   

  1980 Konya doğumlu, evli ve bir çocuk babası. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde; lisansüstü eğitimini Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde iktisat üzerine tamamlamıştır. Halen Uludağ Üniversitesi…

  Detaylı Bilgi