• İslam İktisadında Murâbaha: Modern Literatürdeki Tartışmalar

İslam İktisadında Murâbaha: Modern Literatürdeki Tartışmalar

Murâbaha akdi, faizsiz finans sistemi içinde en çok uygulanan ve en fazla tartışılan işlemlerden biridir. Faizsiz bankacılığın başladığı 1970’li yıllardan bu yana devam eden süreçte özellikle fıkıh ve iktisat alanı olmak üzere pek çok ilmî disiplinin ilgi alanına giren murâbaha konusu, reel sektör için önemli olmasının yanı sıra akademik camianın da sürekli ilgisini çeken bir konu olmuştur. Böyle bir akdin tarihsel gelişimini ele almak, geçirdiği merhaleleri takip etmek ve taşıdığı problemli noktalar hakkındaki tartışmaları incelemek bu çalışmanın ana gayesidir.
Türkiye’deki uygulamada “üretim desteği” ve “kurumsal ve bireysel finansman desteği” olarak bilinen murâbahanın diğer işlemlere göre daha geniş ölçekli ve günümüzde en yaygın şekilde kullanılan işlem olması, diğer yatırım-finansman modelleriyle ortak meselelere sahip olmasının yanı sıra kendine has pek çok farklı problem noktası içermesi, modern dönemde en çok tartışılan işlem olma niteliği taşıması ve klasik bir akdin nasıl modernize edildiğini göstermesi, bu akdi önemli hâle getiren etkenlerdendir. Murâbahayı fıkhî, iktisadi, sosyal vb. çeşitli yönleriyle eleştirel ve bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı ve mevcut literatürden hareketle modern İslam iktisadı problemlerindeki akıl yürütme ve hüküm üretme faaliyetlerinin gidişatını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, bu yönüyle literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya adaydır.

 • ISBN: 978-625-7015-12-7
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 260
 • Yayın No: 50
 • Dizi No: 5
 • Ebat: 13,5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Eylül, 2020
 • İsmail Cebeci
  +

  İsmail Cebeci

   

  1994’te İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1998’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ceride-i İlmiyye’de Yer Alan Fetvalar” başlıklı Yüksek li…

  Detaylı Bilgi