• Mütekavvim Mal: Klasik ve Modern Yaklaşımlar

Mütekavvim Mal: Klasik ve Modern Yaklaşımlar

Kitapta, fıkıh literatüründe “şer’an kendisinden faydalanmanın mübah olduğu mal” şeklinde tanımlanan mütekavvim mal ele alınmıştır. Bu bakımdan amaç, söz konusu kavramın klasik fıkıhtaki anlamından hareketle modern hukuktaki karşılığına ulaşmak ve modern dönemde ortaya çıkmış yeni bazı meseleleri bu açıdan değerlendirmektir.


Klasik fıkıhta “mütekavvim mal” ifadesine karşılık gelen konu özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle, çalışmanın birinci bölümünde mütekavvim mal kavramın klasik fıkıhtaki yeri tespit edilmeye çalışılmış, ikinci bölümünde ise modern hukukta direk olarak kullanımı olmayan bu kavramın klasik fıkıhtaki anlam perspektifinden modern hukuktaki karşılığına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü sonuç mesabesindedir. Bu bölümde önceki iki bölümde geçen bazı kavram ve meselelerin karşılaştırması yapılıp modern dönemde ortaya çıkmış güncel bazı konuların mezkûr kavram bağlamında klasik fıkıhtaki hükmü ortaya konmaya çalışılmıştır.


Bu kitapta, her bir mezhebin kendisine has usulü bulunmasından ötürü karma mezhep anlayışı yerine mezhep içi bilgi geliştirme yolu takip edilmiştir. Bu nedenle, kitapta ele alınan kavramlar, Hanefî hukukçularının değerlendirmeleri ışığında ele alınmıştır.
 • ISBN: 978-625-7015-21-9
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 144
 • Yayın No: 57
 • Dizi No: 2
 • Ebat: 13,5x21
 • Çıkış Tarihi: Kasım 2020
 • İbrahim Özpolat
  +

  İbrahim Özpolat

   

  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2014 yılında mezun olmuştur. Akabinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında yüksek lisans derecesine hak kazanmıştır. Yüksek lisans me…

  Detaylı Bilgi