• Zekat Muhasebesi

Zekat Muhasebesi

İslam’ın beş şartından biri olan zekât; dinî bir görev, mali bir ibadet ve toplumsal bir yükümlülüktür. Zekâtın farziyetini kabul etmeyen kişi Müslüman sayılmaz. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de otuz iki yerde zekâtı zikretmiştir. İslam, zekât sistemini, insanın heva ve hevesine bırakmamış, onu sekiz yönden kapsamlı ve tafsilatlı bir şekilde ele almıştır. Her ne kadar zekâtla ilgili hükümler gayet titiz bir incelikle, açık bir şekilde tanzim ve beyan edilmiş olsa da modern dünyada zekâtın nasıl uygulanacağı hususu hâlâ belirsiz ve izaha muhtaçtır. Zekât Muhasebesi, farklı uzmanlık alanlarından da faydalanarak zekât konusunu etraflıca ele almıştır.
Dr. Riyad Mansur el-Huleyfî’nin özellikle Kuveyt’te karşılaşılan zekât muhasebesi ile ilgili sorunlardan hareketle günümüz muhasebe tekniklerine dayanarak kaleme aldığı bu çalışma konu ile ilgili önemli açılımlar sağlamaktadır. Özellikle muhasebe tekniklerine dayalı uygulamalı bilgiler sunan bu eser, sadece fıkıh ile sınırlı kalmamış muhasebe, hukuk ve iktisat alanlarını da kuşatarak konunun çok boyutlu bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.
Zekât emrinin modern dönemde ihyası yolunda ufak da olsa katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma ile okuyucuların modern ekonomik sistem içerisinde zekâtla ilgili yasal esasları, muhasebe araçlarını ve şer’î prensipleri kavraması amaçlanmaktadır. Böylece okuyucular, şirketlerin ve şahısların zekât hesaplarını günümüz verilerine ve uluslararası muhasebede kullanılan mali raporlara uygun bir şekilde yapma becerisi kazanacaklardır.

 • ISBN: 978-625-7015-07-3
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 400
 • Yayın No: 48
 • Dizi No: 9
 • Ebat: 13,5 x 21
 • Çıkış Tarihi: Haziran 2020
 • Orijinal Adı: Et-Tecdîd Fî Fıkhi’z-Zekâti ve Muhâsebetihâ Li’ş-Şerikâti ve’l-Efrâd
 • Orijinal Yayınevi: Mektebetü’l-İmam ez-Zehebî Li’n-Neşri ve’t-Tevzî
 • Riyad Mansur el-Huleyfî
  +

  Riyad Mansur el-Huleyfî

   

  11 Kasım 1969 yılında Kuveyt’te dünyaya geldi. Lisans eğitimini ilahiyat alanında, yüksek lisansını usul-i fıkıh alanında, ikinci yüksek lisansını ticaret hukuku alanında, doktorasını ise İslam iktisadı alanında ta…

  Detaylı Bilgi