İslam İktisadında Selem: Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle

Bu kitapta selem konusu; tarihî, iktisadi, fıkhi ve güncel yönleriyle ele alınmıştır. Altı bölümden oluşan bu kitapta ilk olarak selemin İslam hukukundaki yeri İncelenmektedir. Bu bölümde selemin tanımı, selemin rükün ve şartları, selem akdinin meşruiyetine ilişkin deliller yer almaktadır. İkinci bölümde, selemin günümüzdeki kullanım örnekleri bulunmakta, çeşitli ülkelerdeki İslâmî bankaların selem uygulamaları incelenerek dünya uygulamaları okuyucuya sunulmaktadır. Üçüncü bölümde Türkiye'deki finansal ekosistem gözetilerek selemin, çiftçilerin finansman ihtiyacını karşılama potansiyeli tartışılmakta ve gerek katılım bankaları gerek ürün ihtisas borsaları aracılığıyla kullanılabilecek modeller önerilmektedir. Dördüncü bölümde selemin iktisadi etkileri incelenerek arz ve talep dengesine olan etkisi tartışılmaktadır. Beşinci bölümde, tarihte ve günümüzde selem uygulamalarının fıkhi değerlendirmesi yapılmaktadır. Altıncı ve son bölümde ise katılım bankalarının selemi kullanması durumunda AAOIFI standartlarına göre nasıl muhasebeleştirmesi gerektiği aktarılmaktadır. Bu kitabın, İslam iktisadı ve finansı alanında çok fazla tartışılmayan bir konuyu ele alması açısından literatüre katkı sunacağını düşünüyoruz. Tarımın, İslami finans araçlarıyla finansmanı konusunda yapılacak yeni çalışmalar için de ufuk açıcı olmasını ümit ediyoruz.

 • ISBN: 978-625-8157-08-6
 • Baskı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 224
 • Yayın No: 109
 • Dizi No: 4
 • Ebat: 13,5x21
 • Çıkış Tarihi: Aralık, 2022
 • Arif Ersoy
  +

  Arif Ersoy

   

  1948 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nden 1973 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü de bitirdi. İngiltere’nin Leeds Üni…

  Detaylı Bilgi
 • Hakan Aslan
  +

  Hakan Aslan

   

  Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Aktüerya bölümünde, yüksek lisansını da yine Marmara Üniversitenin İşletme bölümü Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi programında sukuk konusunda yazdığı tez ile tamamladı. Bu sür…

  Detaylı Bilgi
 • Ayhan Yatmaz
  +

  Ayhan Yatmaz

   

  Gazi Üniversitesi’nde 2009 yılında Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği alanında lisansını, 2013 yılında Finansman alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2019 yılında Marmara Üniversitesi’nde Banka…

  Detaylı Bilgi
 • Muhammed Emin Durmuş
  +

  Muhammed Emin Durmuş

   

  İlk ve orta öğrenimini İstanbul/Üsküdar’da tamamladı. 2009 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2014 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılı Şubat ayında Sakarya Üniv…

  Detaylı Bilgi
 • Mücahit Özdemir
  +

  Mücahit Özdemir

   

  2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2010-2014 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünde çalıştı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü …

  Detaylı Bilgi
 • İsmail Bektaş
  +

  İsmail Bektaş

   

   

  Detaylı Bilgi
 • Salih Ülev
  +

  Salih Ülev

   

  Salih Ülev, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde tamamladı. 2012-2014…

  Detaylı Bilgi
 • Mervan Selçuk
  +

  Mervan Selçuk

   

  2009 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazanmış ve 2014 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde 2014 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2015 yılı…

  Detaylı Bilgi