Profesyonel kariyerine Pakistan Gallup Pole’da araştırma asistanı olarak başlamıştır. Daha sonra Pakistan’ın Baluchistan Üniversitesi, Uluslararası İslam Üniversitesi, BZ Üniversitesi gibi farklı üniversitelerinde okutman, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi; Wales Üniversitesinde araştırma gö- revlisi ve Loughborough Üniversitesi ortaklığındaki Markfield Yüksek Ö- ğretim Enstitüsü ve Brunei’deki Sultan Sharif Ali Üniversitesi’nde öğretim görevlisi; Los Angeles’daki El Camino Community College’da öğretim görevlisi pozisyonlarında çalışmıştır. Hâlen Suudi Arabistan’daki Medine Taibah Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. ABD, İngiltere, Brunei, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı bölge- lerindeki üniversitelerde iş istatistiği, matematik, nicel finans metotları, ekonometri, risk yönetimi, iktisat teorisi, uluslararası finans ve gelişim, bankacılık, uluslararası yönetim, globalleşme ve çoğulculuk, İslam iktisa- dı ve finans, İslamî market ve yatırım alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde birçok ders vermiştir.