Yüksek lisansını ABD Kansas State Üniversitesinde “İslamî Çerçevede Gelir ve Zenginliğin Eşit Dağıtımı” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Dok- torasını ise “Pakistan’ın Dış Borç Krizinin Ekonomik Etkileri” başlıklı tezi ile Avusturalya Deakin Üniversitesinden almıştır. 1987’den 2000’e kadar
Uluslararası İslamabad İslam Üniversitesi İslam İktisadı Enstitüsünde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana Uluslararası İslamabad İslam Üniversitesi İslam İktisadı Enstitüsünde öğ- retim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlgili Kitaplar