Doktorasını 1986 yılında Güney Avusturalya Flinders Üniversitesi Sos- yoloji Bölümünde tamamlamıştır. Avusturalya’nın farklı üniversitelerinde Sosyoloji Bölümünde görev yaptıktan sonra 1999 yılından itibaren Bey- rut Amerikan Üniversitesinde 6 yıl görev yapmış ve buradaki çalışmaları süresinde göçmen işçiler ve insan hakları meseleleri üzerine araştırma ve yayınlara imza atmıştır. 2008’de Kahire Amerikan Üniversitesi Göç ve Mülteci Çalışmaları Bölümünün başkanı olmuş ve göç ve mülteci mesele- lerine dair birçok araştırma yürütmüştür. Bağlı bulunduğu Lübnan Ame- rikan Üniversitesi Göç Çalışmaları Enstitüsü’nden emekli olan Jureidini, Katar Foundation’da çalışmaktadır.

İlgili Kitaplar