Cezayir Tlemcen Üniversitesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi ve aynı üniversitenin LAREIID İktisat, Kurumlar ve Gelişim Enstitüsünde araştırmacıdır. Çalışma konuları kurumsal iktisat, teorik ve uygulamalı ekonometri ve istatistiktir.

İlgili Kitaplar