Tlemcen Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesinde profesördür. Yüksek lisansını 1989 yılında Sheffield Üniversitesi İktisat Fakültesinde, doktora- sını ise 2003 yılında Tlemcen Üniversitesi Finans Bölümünde tamamla- mıştır. Başlıca araştırma alanları uluslararası finans ve finans ekonomet- risidir. Ekonomik Araştırmalar Forumu (IERF) ve Orta Doğu Ekonomi Birliği (MEEA) üyesidir.

İlgili Kitaplar