İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 2003 yılında lisans öğrenimini tamamladı. Aynı üniversitenin İktisat Teorisi Anabilim Dalında 2006 yılında yüksek lisansını; 2011 yılında ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında “Osmanlı Çalışma Hayatında İşçi Örgütlenmesi ve İşçi Hareketlerinin Gelişimi (1870-1922)” konulu teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Yıldırım, halen aynı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce Tarihi, Emek Tarihi, Çalışma İlişkileri Tarihi vb. dersleri yürütmektedir. Osmanlı’da İşçiler (İletişim Yayınları, 2013) isimli bir kitabı bulunan Yıldırım’ın, yerli ve yabancı akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunuyor.