İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi rektör yardımcısı ve İslamî İlimler Fakül- tesi dekanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üni- versitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Fıkıh alanında yayınlanmış pek çok makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

İlgili Kitaplar