1999 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Ana- bilim Dalında yüksek lisans (2001) ve doktora yaptı (2009). 2011 yılında Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi alanında doçent oldu. Üç kitabı ve çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan yazar, hâlen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümünde Öğretim Üye- si olarak görev yapmaktadır.

İlgili Kitaplar