Lisans çalışmalarını 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve bir süre İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği'nde araştırmacı olarak görev yaptı. Şuan Kings College Londan'da doktora öğrencisidir. Çalışma ve ilgi alanları arasında medeniyet teorileri, anlatıbilim ve nesir kuramı, Arapça edebiyatta alegori, İngiliz edebiyatı ve İngilizce tercüme faaliyetleri bulunmaktadır.