Doktora eğitimini “Sosyal Sermayenin Kredi Geri Ödeme Davranışına Etkisi: İslamî Mikrofinans Enstitüsünde Grup Kredi Modeli (GLM) Uy- gulaması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle State Islamic University Syarif Hidayatullah İslam İktisadı bölümünde tamamladı. Institute for Research & Community Empowerment (IRCE) ve Tazkia University College of Islamic Economics’de yönetici olarak çalışan Sanrego, İslam iktisadı, İslamî finans ve Fiqh Muamalah konuları üzerine araştırmalar yaptı. Sanrego, İslam iktisadı alanında hizmet veren birçok kurumda ça- lışmalarda bulunmasının yanısıra uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.