Lisans eğitimini Endonezya Üniversitesi finans yönetimi üzerine tamam- layan Yumna, yüksek lisans derecesini New South Wales Üniversitesinde, doktora eğitimini ise 2014 yılında Avusturalya Deakin Üniversitesinde mikrofinans ve İslam iktisadı üzerine tamamlamıştır. Nisan 2005’ten bu yana Endonezya Padang Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam eden Yumna, finans yönetimi üzerine ders vermeye ve araştırmalar yürütmektedir. Mikrofinansın İslam iktisadı ile ilişkisi üzerine çalışmalarını yürütmektedir.