Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Avrupa Çalışmaları alanında, North Carolina State Universitesinden ise İktisat alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen Yıldırım Bayezit Üniversitesinde sosyal politika alanında doktora çalışmaları yapmaktadır.