Tunus Sfax Üniversitesi’de lisans eğitimini ekonomi bölümünde bitiren Ben Jedidia Daoud, yüksek lisans ve doktora eğitimini Lumière of Lyon II Üniversitesinde finans ve bankacılık üzerine tamamlamıştır. 2004’ten bu yana Yüksek Muhasebe ve Girişimcilik İdaresi Enstitüsü (ISCAE) öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Fransızca olarak birçok makalesi bulunan Ben Jedida Daoud, finansal aracılık, İslam iktisadı ve finansal kal- kınma ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.