2009’dan beri Karaçi İşletme ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (IBA)’nda yönetici olarak görev yapmaktadır. Ahmad’ın aynı zamanda Vergi Danışma Konseyi üyeliği, Pakistan Hükümeti Federal Gelirler Ku- rulu üyeliği, Pakistan Devlet Bankası Para Politikası Komitesi üyeliği bu- lunmaktadır. Ahmad üzerinde çalıştığı kamu finansmanı, makro ekonomi ve ticaret alanlarında 25 yılı aşkın süredir birçok araştırma içerisinde bulunmuş, ulusal ve uluslararası birçok kurumda farklı pozisyonlarda çalışmış, ulusal ve uluslararası dergilerde 50’den fazla makalesi yayınlanmıştır.