1994’te İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1998’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ceride-i İlmiyye’de Yer Alan Fetvalar” başlıklı Yüksek lisans tezi (2001) ve “Modern İslam İktisadı Literatüründe Murabaha Tartışmaları” başlıklı doktora tezini
(2010) hazırladı. Doktora sırasında Ürdün’de çalışmalar yapan Cebeci, 2010-2012 arasında İngiltere’de (Oxford Centre for Islamic Studies-OCIS) ve Amerika’da (Harvard Law School-ILSP) araştırmacı olarak çalıştı. Kendisi 2013’ten itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.