1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde bitirdi. Aynı bölümde Aralık 2006–Mayıs 2012 arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’ten bu yana doçent olan Taşçı’nın Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010), Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017), Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018), Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak Yayın, Esenler Belediyesi, 2020) ve Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (İktisat Yayınları, 2020) adlı telif kitapları yanında Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (Nobel Yayınları, 2017), Sabahaddin Zaim ile İktisat, Toplum ve Siyaset (İktisat Yayınları, 2019) ve İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları (İktisat Yayınları, 2020) adlı editör kitapları ile Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış Açısı (M.N. Sıddıkî, İktisat Yayınları, 2018) adlı çeviri kitabı bulunmaktadır. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan Taşçı’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.